Про фінансову компанію

На підставі 

частини четвертої статті 121 Закону  України  «Про фінансові послуги  та державне регулювання ринків фінансових послуг» (від  12.07.2001 №2664-ІІІ, зі змінами та доповненнями, далі - Закон) та

«Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ», затвердженого Розпорядженням  Національної  комісії, що здійснює державне  регулювання у сфері ринків фінансових послуг №825 від 19.04.20116 р. (яке набрало чинності 07.06.2016 р.)

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «24 ОНЛАЙН», розкриває інформацію про річну фінансову звітність разом  з аудиторськими висновками, що підтверджують її достовірність, не менше ніж за останні три роки.

 

Фінансова звітність 2015 р.

Баланс - 

Звіт про фінансові результати - 

Звіт про рух грошових коштів - 

Звіт про власний капітал -

Примітки-

Аудиторський висновок - 

Фінансова звітність за 2016 рік

 


1. Баланс  


2. Звіт про фінансові результати  


3. Звіт про рух грошових коштів 


4. Звіт про власний капітал


5. Примітки до річної фінансової звітності 2016 р. 


6. Аудиторський висновок

Фінансова звітність за 2017 рік

 


1. Баланс  


2. Звіт про фінансові результати  


3. Звіт про рух грошових коштів 


4. Звіт про власний капітал


5. Примітки до річної фінансової звітності 2017 р. 


6. Аудиторський висновок

Фінансова звітність за 2018 рік

 


1. Баланс  


2. Звіт про фінансові результати  


3. Звіт про рух грошових коштів 


4. Звіт про власний капітал


5. Примітки до річної фінансової звітності 2018 р. 


6. Аудиторський висновок

Фінансова звітність за 2019 рік

 


1. Баланс  


2. Звіт про фінансові результати  


3. Звіт про рух грошових коштів 


4. Звіт про власний капітал


5. Примітки до річної фінансової звітності 2019 р. 


6. Аудиторський висновок

АДРЕСА:   03028, м. Київ, проспект Науки, буд. 30    

ТЕЛЕФОН: (044) 599-0006;

e-mail:  Finco24online@gmail.com