Фiнансовi послуги

Фінансовий лізинг

 

Фінансовий лізинг в Україні – це господарська операція, яка здійснюється відповідно до договору, згідно з яким особа (орендар) отримує майно (об’єкт лізингу) у користування від власника цього майна (лізингодавця) і здійснює періодичні платежі власнику майна, як правило, протягом усього терміну дії договору.

Фінансовий лізинг відрізняється від оперативного лізингу тим, що за економічним змістом фінансовий лізинг – це продаж лізингодавцем майна лізингоодержувачу.

Тобто економічна суть фінансового лізингу полягає саме у продажу, а не в оренді майна, оскільки:

  • надано у фінансовий лізинг майно наприкінці терміну дії договору лізингу , звичайно ж, має тільки незначну залишкову вартість;

  • лізингоодержувач може придбати об’єкт лізингу у власність протягом строку дії лізингового договору або в момент його закінчення за ціною нижче ринкової;

  • надано у фінансовий лізинг майно є спеціально виготовленим за замовленням лізингоотримувача і після закінчення дії лізингового договору не може бути використане іншими особами, крім лізингоотримувача

За договором фінансового лізингу лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі).

Лізинг – багатогранне економічне явище, яке поєднує в собі операції купівлі-продажу, оренди, кредитування та інвестування фінансової та підприємницької діяльності.

Відносини, що виникають у зв'язку з договором фінансового лізингу, регулюються положеннями Цивільного кодексу України про лізинг, найм (оренду), купівлю-продаж, поставку, Законом України «Про фінансовий лізинг».

Переваги фінансового лізингу:

• Фінансовий лізинг – це фінансова послуга, яка надається виключно фінансовою установою, (ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»);

• Лізинг дозволяє включати в собівартість продукції відсотки за отримані позикові кошти;

АДРЕСА:   03028, м. Київ, проспект Науки, буд. 30    

ТЕЛЕФОН: (044) 599-0006;

e-mail:  Finco24online@gmail.com