Залучення фінансових активів юридичних осіб їх зобов’язанням щодо наступного їх повернення

Згідно статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» залучення фінансових активів юридичних осіб їз зобов’язанням щодо наступного їх повернення є фінансовою послугою.

 

Згідно   Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»  фінансові активи - кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів;

Залучені грошові кошти – засоби, прямо або опосередковано отриманні на основі повернення від  юриличних осіб, отримані залишки фінансових активів, які виникли в результаті здійснення звичайної господарської діяльності у вигляді взносів в капітал фінансового підприємства, в тому числі субординований капітал, отриманий від кредитної установи по кредитним договорам, а також засоби, отримані із місцевих і господарських бюджетів фінансовими установами – юридиними особами публічного права.

АДРЕСА:   03028, м. Київ, проспект Науки, буд. 30    

ТЕЛЕФОН: (044) 599-0006;

e-mail:  Finco24online@gmail.com