24   ОНЛАЙН

_____________________________________________________________________________

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВІДОМА КЛІЄНТІВ

 

Валютно-обмінні операції

Загальна  інформація (з 23.08.2017 р.)

________________________________________________________________________________

 

Повідомляємо перелік валютно-обмінних операцій, які здійснюються в Операційних касах ТОВ «24 ОНЛАЙН»

 

 • купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;

 • продаж фізичним особам - резидентам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;

 • зворотний обмін фізичним особам - нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту;

 • конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави.

 

При зверненні клієнта з відмовою від валютно-обмінної операції касир здійснює повернення відповідної суми коштів у національній або іноземній  валюті не пізніше 15 хвилин після проведення такої операції.

Дані про особу, отримані в процесі  обслуговування клієнтів під час здійснення  валютно-обмінних  операцій, є банківською  таємницею з відповідним  режимом їх зберігання, передбаченим главою 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

 

CUSTOMER  INFORMATION

 

Please be informed on the list of foreign exchange transactions carried out at in a cashdesk THERE IS LIMIT LIABILITY COMPANY "24 ON-LINE"

 

 • purchase of cash  hryvnia from  individuals residents and non-resident;

 • sale of cash foreign currency for cash hryvnia  to individuals residents;

 • reverse exchange to individuals   non-resident of unused cash hryvnias for  foreign currency cash;

 • conversion (exchange) of  cash foreign currency of one foreign country for cash foreign currency of another country.

 

Upon the Customer’s  apply to  waive the foreign currency exchange transaction, the cashier performs  the reimbursement  of the correspondent amount in local or  foreign currency not later than               15  minutes after such transaction.

Personal data  obtained in the course of customer servicing during the foreign exchange transactions are the bank secret with appropriate storage  regime specified by the Chapter 10 of the Law of Ukraine “On Banks and Banking Activity”.

Згідно з Постановою  НБУ №502 ід 12.12.2002 р. ( в редакції постанови Правління НБУ від 29.12.2015 р. №983) при здійсненні операції купівлі іноземної валюти у фізичної особи-нерезидента довідка - certificate за формою №377 видається за згодою клієнта.

Операції щодо здійснення  фізичними особами – нерезидентами зворотного обміну невикористаних коштів у гривнях на іноземну валюту можливе лише за умови пред’явлення довідки - certificate за формою №377.

Довідка - certificate за формою №377 дійсна протягом шести місяців з дати її видачі.

Здійснення валютно-обмінної операції без оформлення довідки -certificate за формою №377 не дає  підстав для зворотного обміну.

 

CUSTOMER  INFORMATION

 

According to the Resolution of the NBU No 502 of 12.12.2002 (with amendments made by the Resolution of the NBU of 29.12.2015 No 983), when foreign currency purchase from a non-resident  individual is made, the certificate – form №377 is issued with the consent of the customer.

The repurchase of unused hryvnias for foreign currency from non-resident  individual is possible only with the  submission of the certificate – form №377.

Certificate  in the form №377 is valid for 6 months from the data of issue.

Carrying out of currency exchange operations without issuing of the certificate – form №377 provides no basis for reverse exchange/

Увага! Обмеження!

 

Відповідно Постанови НБУ № 30 «Про внесення змін до Постанови  Правління Національного банку України від 13.12.2016 р. №410» від 04.04.2017 р., Національний банк України ввів обмеження на продаж іноземної валюти.

Фінансова установа  може  здійснювати операції з продажу  іноземної валюти одній особі  в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 150 000 гривень у межах  однієї фінансової установи. 

____________________________________________________________________________________________________

ОЗНАКИ 
платіжності та зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються уповноваженими банками, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку, пунктами обміну іноземної валюти на території України

Банкноти іноземної валюти визнаються платіжними в разі повної відповідності встановленим банком-емітентом зразкам, якщо вони зберегли ознаки платіжності, а саме: найменування банку-емітента, номер і серію, номінал цифрами та словами, основні зображення лицьового та зворотного боків, елементи захисту - водяний знак, магнітні мітки, захисні стрічку і волокна, мікро- та макротексти, голограму, у тому числі банкноти із незначними ознаками зношення:

 • із потертостями та із загальними забрудненнями (уключаючи забруднення, що спричиняють локальну люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях);

 • із невеликими масними та іншими плямами, написами, відбитками штампів (за винятком штампів, які свідчать про те, що банкнота є неплатіжною), що перекривають одну з ознак платіжності не більше ніж на 20%;

 • надірвані і заклеєні в будь-який спосіб, якщо кожний із надривів не перевищує однієї четвертої частини ширини банкноти та місце склеювання не заважає визначити ознаки платіжності;

 • з проколами та отворами діаметром до 0,5 мм.

___________________________________________________________________________________

Відповідно Постанови  НБУ №502 ід 12.12.2002 р. ( в редакції постанови Правління НБУ від 29.12.2015 р. №983) фінансовим установам дозволяється здійснювати валютно-обмінні операції:

 •  

 • операції з продажу фізичній особі-резиденту готівкової іноземної валюти за готівкові гривні на суму, яка менша в еквіваленті, ніж 150 000 гривень, без пред'явлення документів;

 

 • операції з купівлі у фізичної особи (резидента та нерезидента) готівкової іноземної валюти за готівкові гривні на суму, яка менша в еквіваленті, ніж 150 000 гривень, без пред'явлення документів. Операції з купівлі у фізичної особи-нерезидента готівкової іноземної валюти за готівкові гривні, які проводяться з оформленням довідки-certificate за формою № 377, здійснюються за умови пред'явлення цією особою документа, що посвідчує особу та її резидентність;

 

 • операції конвертації (обміну) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави на суму, яка менша в еквіваленті, ніж 150 000 гривень, без пред'явлення документів;

 

 • операції зворотного обміну фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту на суму, яка менша в еквіваленті, ніж 150 000 гривень, за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу та її резидентність і довідки-certificate за формою № 377.

 

 • на суму, що дорівнює або перевищує 150000 гривень, за умови пред'явлення фізичною особою документа, що посвідчує особу та її резидентність.  У квитанціях про здійснення валютно-обмінної операції також зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію. Касовий працівник ТОВ «24 ОНЛАЙН» здійснює копіювання сторінок відповідних документів, на підставі яких з'ясовано інформацію про клієнта, який здійснив валютно-обмінну операцію, та забезпечує їх зберігання в касових документах дня. Копії сторінок документів засвідчуються відбитком штампа каси (операційної каси, пункту з обміну валют) ТОВ «24 ОНЛАЙН». Відбиток штампа касовий працівник проставляє таким чином, щоб його центральна частина розміщувалася на фотографії фізичної особи. Штамп необхідно проставляти таким чином, щоб обличчя фізичної особи залишилось відкритим».

 

Під час проведення операцій з купівлі у фізичних осіб – резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні, з продажу фізичним особам - резидентам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні, зворотного обміну фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту, конвертації (обміну) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави на суму, що дорівнює чи перевищує в еквіваленті 150 000 гривень, касовий працівник ТОВ «24 ОНЛАЙН»  зобов’язаний здійснити ідентифікацію, верифікацію та вивчення особи відповідно до законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та  фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

___________________________________________________________________________________

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРЕД’ЯВЛЕНІ ДО ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ  ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЮТО – ОБМІНИХ ОПЕРАЦІЙ  ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ

 

ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ – РЕЗИДЕНТІВ:

1) Паспорт громадянина України;

2) Паспорт громадянина України для виїзду за кордон без відмітки, що підтверджує постійне проживання за кордоном;

3) Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, що видане в Україні;

4) Посвідчення біженця, що видане в Україні;

5) Посвідка на постійне проживання в Україні.

 

ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ – НЕРЕЗИДЕНТІВ:

 1. Національний паспорт громадянина іншої держави;

 2. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою в паспорті про постійне проживання за кордоном;

 3. Акредитаційна картка, видана Міністерством закордонних справ України.

___________________________________________________________________________________

Гаряча лінія НБУ

Телефон «гарячої лінії» Національного банку України

(044) 230-18-63, (044) 253-22-42

Телефон Лінія "довіри" Національного банку України: тел. (044) 230-19-60

 

З питань дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій звертайтеся, будь ласка, за телефоном:

 Телефон головного офісу ТОВ «24 ОНЛАЙН» (044)-599-0006

___________________________________________________________________________________

АДРЕСА:   03028, м. Київ, проспект Науки, буд. 30    

ТЕЛЕФОН: (044) 599-0006;

e-mail:  Finco24online@gmail.com