Про фінансову компанію

ВНУТРІШНІ ПРАВИЛА НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

На підставі п. 24 Постанови КМУ від 07 грудня  №913 «Про затвердження Ліцензійних умов  провадження господарської діяльності  з надання фінансових  послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) ТОВ «24 ОНЛАЙН» розміщує на власному веб-сайті внутрішні правила надання фінансових послуг (введені з 06.04.2017 р.):

«Правила надання послуг з фінансового лізингу ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «24 ОНЛАЙН»» (нова редакція) -з 06.04.2017 р.

Примірний  Договір фінансового лізингу (нова редакція) (Додаток №2 до  «Правил надання послуг з фінансового лізингу ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «24 ОНЛАЙН»» (нова редакція) - з 06.04.2017 р. 

«Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах  фінансового  кредиту ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «24 ОНЛАЙН»» - з 06.04.2017 р.; 

Примірний Кредитний договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (Додаток №1  до «Правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах  фінансового  кредиту ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «24 ОНЛАЙН»») - з 06.04.2017 р.ПРАВИЛА про порядок надання фінансових кредитів за рахунок  власних коштів ТОВ «24  ОНЛАЙН»; 

«Правила надання гарантій  та поручительств ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «24 ОНЛАЙН»» (нова редакція) - з 06.04.2017 р.

Примірний Договір поручительства (поруки) (нова редакція) (Додаток №1 до «Правил надання гарантій  та поручительств ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «24 ОНЛАЙН»» (нова редакція)) - з 06.04.2017 р.

Договір про надання гарантій  (нова редакція) (Додаток №2 до «Правил надання гарантій  та поручительств ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «24 ОНЛАЙН»» (нова редакція)) - з 06.04.2017 р.

«Правила надання послуг з факторингу ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «24 ОНЛАЙН»» (нова редакція) - з 06.04.2017 р.

Примірний  Договір факторингу (нова редакція) (додаток №1 до «Правил надання послуг з факторингу ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «24 ОНЛАЙН»» (нова редакція)) - з 06.04.2017 р.

ЗМІНИ №1 до «Правил надання гарантій  та поручительств ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «24 ОНЛАЙН»» (нова редакція) - з  26 листопада 2018 р.

АДРЕСА:   03028, м. Київ, проспект Науки, буд. 30    

ТЕЛЕФОН: (044) 599-0006;

e-mail:  Finco24online@gmail.com