Фiнансовi послуги

 ФІНАНСОВА ПОСЛУГА: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

 

 

 

 

Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту– фінансова послуга, яка надається  Фінансовою компанією (Кредитодавцем) за рахунок власних коштів на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України.

 

Кредит – це грошові кошти, які  надаються Фінансовою компанією (Кредитодавцем)  Клієнту (Позичальнику) у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту в готівковій та/або безготівковій формі, в національній валюті Україні – гривні,  на умовах  зворотності, платності, строковості.

Кредитний договір  про надання  коштів у  позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту має відповідати вимогам статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", , ст.ст. 626-632, 638-639, 651-654, 1054-10571 Цивільного Кодексу України, статей 11 і 18 Закону України "Про захист прав споживачів", інших законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, вимогам до договорів про надання фінансових послуг фізичним особам, визначеним Нацкомфінпослуг, та положенням цих Правил.

                 Кредитний договір  про надання  коштів у  позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту повинен відповідати вимогам законодавства України та містити наступні істотні умови:

  1) назву документа;

  2) найменування, місцезнаходження та реквізити Фінансової компанії;

  3) назву,  адресу  та  реквізити  суб'єкта  підприємницької діяльності;

  4) прізвище,  ім'я і по батькові фізичної особи,  яка отримує фінансові послуги, та її адресу;

  5) найменування, місцезнаходження юридичної особи; 

  6) найменування фінансової операції;

  7) розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення та

 умови взаєморозрахунків;

  8) строк дії Договору;

  9) порядок зміни і припинення дії Договору;

  10) права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору;

  11) підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана клієнту;

  12) посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг;

  13) інші умови за згодою сторін;

  14) підписи сторін.

Після підписання Кредитного договору  про надання  коштів у  позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту набуває юридичної сили і є обов'язковим для виконання всіма учасниками.

АДРЕСА:   03028, м. Київ, проспект Науки, буд. 30    

ТЕЛЕФОН: (044) 599-0006;

e-mail:  Finco24online@gmail.com