Фiнансовi послуги

ФІНАНСОВА ПОСЛУГА: НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ

 

Факторинг належить до фінансових послуг (п. 11 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664).

 

Фінансові послуги факторингуце сукупність таких операцій з фінансовими активами (крім цінних паперів та похідних цінних паперів):

   1) фінансування клієнтів – суб’єктів господарювання, які уклали договір, з якого випливає право грошової вимоги;

   2) набуття відступленого права грошової вимоги, у тому числі права вимоги, яке виникне в майбутньому, до боржників – суб’єктів господарювання за договором, на якому базується таке відступлення;

   3) отримання плати за користування грошовими коштами, наданими у розпорядження клієнта, у тому числі шляхом дисконтування суми боргу, розподілу відсотків, винагороди, якщо інший спосіб оплати не передбачено договором, на якому базується відступлення.

 

Факторинг — це придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, з прийняттям на себе ризику виконання таких вимог та прийом платежів.

 

Договір факторингу – договір, що укладається між Клієнтом та Фактором, та передбачає фінансування під відступлене право грошової вимоги, відповідно до якої одна сторона (Фактор) передає або зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (Клієнта) за плату, а Клієнт відступає або зобов’язується відступити Факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (Боржника). (Ч. 1 ст. 1077 ЦКУ).

 

Головні ознаки факторингу:

   1) предметом договору факторингу є право грошової вимоги до третьої особи. Причому згідно зі ст. 1078 ЦКУ це може бути як право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), так і право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, то воно вважається переданим із моменту настання цієї події;

   2) фактор передає або зобов’язується передати в розпорядження другої сторони грошові кошти. Так відбувається фінансування фактором клієнта;

   3) послугу фактор надає за плату. 

АДРЕСА:   03028, м. Київ, проспект Науки, буд. 30    

ТЕЛЕФОН: (044) 599-0006;

e-mail:  Finco24online@gmail.com