Фiнансовi послуги

Надання позик

 

 

Відносини щодо укладення, виконання, припинення договору позики регулюються цивільним і фінансовим законодавством. Цивільний кодекс України визначає підстави укладення, порядку виконання та припинення договору позики.

У той же час, Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» встановлює, що надання коштів у позику - є фінансовою послугою і визначає правові основи надання такої послуги, здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю, пов'язаною з їх наданням такої послуги.

Відповідно до статей 1046 та 1048 Цивільного кодексу України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) гроші або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути кошти (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом.
При цьому, фінансова послуга - це операція з фінансовими активами, що здійснюється в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів (пункт 5 частини першої статті 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»).

Також Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» передбачено укладення у письмовій формі договору про надання фінансових послуг. У той же час, статтею 1047 Цивільного кодексу України встановлено, що договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми. Однак, якщо з якоїсь причини договір не був укладений у письмовій формі, він не вважається недійсним. Наслідком недодержання письмової форми договору є те, що в разі виникнення спору рішення суду не може грунтуватися на свідченнях свідків (п. 1 ст. 218 ЦКУ).

Джерело інформації: матеріал підготовлений з використанням інформації сайту http://www.minjust.gov.ua/ та http://pravofin.com.ua/

АДРЕСА:   03028, м. Київ, проспект Науки, буд. 30    

ТЕЛЕФОН: (044) 599-0006;

e-mail:  Finco24online@gmail.com